Święto Narodowe Trzeciego Maja
Ustawa rządowa: prawo uchwalone dnia 3 Maja roku 1791, Gröll Michał. Domena publiczna.

Święto Konstytucji 3 maja jest świętem państwowym i ustawowym dniem wolnym od pracy. Obchodzone jest na pamiątkę 3 maja 1791 roku, kiedy to polski sejm uchwalił ustawę rządową – spisaną konstytucję pierwszą w Polsce i w Europie (druga na świecie po Stanach Zjednoczonych). Zmieniła ona ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką. Ponadto, w dniu 3 maja kościół katolicki obchodzi święto Matki Bożej Królowej Polski.

XVIII wiek to dla Polski i Polaków bardzo trudny okres. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski. Polakom zajrzało w oczy widmo upadku ojczyzny. Strach przed kolejnymi rozbiorami kraju spowodował, że Polacy rozpoczęli potajemne prace nad nowymi ustawami, które pozwoliłyby temu zapobiec.

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni, wykorzystując nieobecność wielu posłów, zwłaszcza przeciwników reform, uchwalił Konstytucję. Była to pierwsza w Europie uchwalona konstytucja, a druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych).

Do dziś majowa Konstytucja pozostaje symbolem nowoczesnego myślenia politycznego i patriotycznego. Między ówczesnymi zwolennikami, którzy poparli ustawy, znalazł się Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki.

Przyjęte ustawy pozwalały unowocześnić państwo polskie. Konstytucja porządkowała nie tylko sprawy polityczne, ale też społeczne. Jedne z najważniejszych z nich to:

- podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,

- zniesienie liberum veto,

- zniesienie wolnej elekcji,

- zwiększenie przywilejów mieszczanom.

Choć po roku obalono Konstytucję, to jej krótkie zaistnienie zmobilizowało Polaków pod zaborami do walki o Polskę.

Święto 3 Maja zostało ustanowione w 1919 roku i było świętem narodowym obchodzonym w II Rzeczpospolitej. Niestety, w historii Polski Święto Konstytucji 3 Maja nie zawsze było świętowane. Przyczyna była związana z aktualną sytuacją polityczną w kraju i w czasach komunizmu świętowanie w ten dzień stało się zakazane. Na stałe powróciło do RP w 1990 roku.

Pochód z dnia 3 maja 1916 roku: pogotowie ratunkowe, Warszawa. Domena publiczna.

W dniu 3 maja kościół katolicki obchodzi święto Matki Bożej Królowej Polski. Wcześniej, bo w XVII wieku Polskę zawierzył Matce Bożej król Jan Kazimierz. We lwowskiej katedrze 1 kwietnia 1656 roku złożył śluby wierności, składając przed obrazem Bożej Matki berło i koronę.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: