Regulamin serwisu internetowego rokonline.pl

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem", określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego rokonline.pl zwanego dalej „serwisem”, obsługiwanego przez firmę conadrogach.pl Anna Kluba, z siedzibą Kostomłotach, 55-311, przy ul. Świerkowej 11, zwaną dalej „wydawcą”.


2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania serwisu.

3. Dostęp do serwisu jest bezpłatny i posiadają go wszyscy pełnoletni użytkownicy sieci Internet. Zamieszczone w serwisie informacje, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody rokonline.pl.

4. Serwis rokonline.pl to zbiór różnych kalendarzy internetowaych i informacji o ważnych dniach w roku.

5. Użytkownikom udostępnione zostały mechanizmy ułatwiające wyszukiwanie czy grupowanie określonych treści.


6. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość zamieszczania komentarzy do informacji opublikowanych w serwisie.

7. Mechanizm dodawania komentarzy znajduje się pod każdym artykułem, publikowanym w serwisie.

8. Użytkownik zamieszcza w serwisie komentarze na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników serwisu grafik, tekstów oraz wszelkich innych materiałów naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, oraz wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, w tym w szczególności:

a. zawierających określenia obraźliwe, wulgarne lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich,

b. propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki,

c. obrażających osoby publiczne, inne narodowości, religie, rasy ludzkie,

d. posiadających charakter pornograficzny,

e. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

f. naruszających prawa autorskie innych osób.

10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie wypowiedzi, które:

a. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,

b. są reklamami, spamem lub stanowią ofertę, zaproszenie do rokowań lub zaproszenie do składania ofert.

11. Niedopuszczalne jest ponadto:

a. podejmowanie działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie serwisu,

b. zakładanie treści reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

c. zamieszczanie informacji, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innych stron/serwisów internetowych.

12. Wydawca zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania treści naruszających ograniczenia zawarte w niniejszym regulaminie, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie w stosunku do osób naruszających te postanowienia, bez uprzedniego ostrzeżenia.

13. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania mechanizmów komentowania oraz do moderacji komentarzy przed ich publikacją.

14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie serwisu wynikłe ze złego stanu i niewłaściwego działania sieci Internet, jak również wynikające z działalności innych podmiotów, a także spowodowane siłą wyższą.

15. Wydawca zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu wynikających z konieczności naprawy, rozbudowy, zmiany konfiguracji, wymiany lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.

16. Wydawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

17. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.